Steinkollen

Turartikler:
HØYDEDATA
Høyde 2018 m
Høyde på kart 2018 m
Primærfaktor 80 m
Høyderangering 274 av 300

NAVNEDATA
Alternativt navn Fortundalsbreen, SV for..
Navn hos Røyne SV for Fortundalsbreen
Siste nye navn -

KARTDATA
Kart (M711) 1418 II «Mørkrisdalen»
Koordinater
430400
6844700
Kommune(r) Luster

FØRSTEBESTIGNINGSDATA
Dato Ukjent
Førstebestiger(e) Ukjent
Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker