Snøhetta, Hettpiggen

Turartikler:
HØYDEDATA
Høyde 2261 m
Høyde på kart -
Primærfaktor 50 m
Høyderangering 40 av 300

NAVNEDATA
Alternativt navn Snøhetta, V-1; Peder Langdals tind
Navn hos Røyne Hettpiggen eller Snøhetta, V-1
Siste nye navn -

KARTDATA
Kart (M711) 1519 IV «Snøhetta»
Koordinater
513000
6909450
Kommune(r) Dovre

FØRSTEBESTIGNINGSDATA
Dato ca. 15.08.1925
Førstebestiger(e) Rynning, Christian
Bryn, Tom
Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker