Litt statistikk om toppene


Høydefordeling for de 300 toppene

Figuren under viser hvordan toppene fordeler seg i høyden. Høydeskalaen går i trinn fra og med ..01 til og med ..50, det vil si f.o.m. 2001 t.o.m. 2050, f.o.m. 2051 t.o.m. 2100, osv.

Diagram over høydefordelingen

Gjennomsnittshøyden for alle 300 topper er 2140 meter, det samme som Memurutind, V-5 og Blåbrehøi, N.Kommunefordeling

Lom kommune er helt uten konkurranse om førsteplassen når det gjelder antall topper over 2000 meter. På andreplass kommer Vågå, og på tredje; Luster. Ser vi på toppene over 2300 meter, de såkalte "stortoppene", er rangeringen litt endret; Lom (18 + 2), Luster (5 + 1) og Vågå (3 + 2). Komplett oversikt over fordelingen finner du i tabellen nedenfor. Egne topper er topper som ligger innenfor kommunegrensa, mens grensetoppene ligger denne grensa.

Kommune Antall egne topper+ Grensetopper
Dovre 8 6
Folldal 1 3
Lesja 7 2
Lom 135 23
Luster 34 13
Sel 1 2
Skjåk 10 8
Stryn - 1
Vang 14 10
Vågå 36 20
Ø.Slidre - 1
Årdal 7 9

På grunnlag av tabellen har jeg laget et lite kart som illustrerer det hele for områdene Jotunheimen, Skjåkfjella, Reinheimen og Jostedalsbreen. Tallene under kommunenavnet viser antall egne topper, tall i bokser er antall grensetopper, og tall i sirkel viser topper som er felles for tre kommuner.

Kommunefordeling og grensetopper
Kartfordeling

Tabellen nedenfor viser hvordan de 300 toppene fordeler seg på kartene i "Norge 1:50 000"-serien (M711) fra Statens Kartverk.

Kart Antall topper
1319 II "Tordsvatnet" 1
1418 II "Mørkrisdalen" 3
1418 IV "Lodalskåpa" 2
1419 I "Storskrymten" 6
1517 I "Tyin" 20
1517 IV "Hurrungane" 32
1518 I "Skjåk" 3
1518 II "Galdhøpiggen" 105
1518 III "Sygnefjell" 11
1518 IV "Pollfoss" 3
1519 IV "Snøhetta" 6
1617 IV "Gjende" 47
1618 III "Glittertinden" 48
1618 IV "Lom" 3
1718 I "Rondane" 10Midtpunktene

Med dette mener jeg toppenes geografiske tyngdepunkt. Jeg har beregnet dette på tre måter ved hjelp av Microsoft Excel. Koordinatene er avrundet til nærmeste 50 meter, på samme måte som alle andre koordinater på disse sidene.

Alle toppene samlet

  1. Tar vi et rent gjennomsnitt av koordinatene i begge retninger blir resultatet ca. 467800 Øst og 6828650 Nord. Dette punktet vises med grønn stjerne på kartutsnittet, og ligger på vestsiden av Visdalen ca. 4 kilometer innenfor Spiterstulen.
  2. Dersom toppene veies med hensyn på høyden over havet flyttes dette 50 meter mot øst og tilsvarende mot sør; vist med rød stjerne.
  3. Veies toppene i stedet med høyden over 2000 meter, så flyttes tyngdepunktet over til østsiden av Visdalen, like under Heillstuguhøi. Koordinater 468250 og 6828000, vist med lilla stjerne på kartutsnittet til høyre.


Jotunheimen

  1. For Jotunheimen alene flyttes det hele ca. 7 kilometer sørvestover, til området rundt Semelholstinden og Visbretinden. Et rent gjennomsnitt her resulterte i følgende koordinater: Øst 464950, Nord 6821600. Punktet havnet like sør for Visbretinden, vist med grønn stjerne.
  2. En veiing med hensyn på høyde flyttet punktet 50 meter østover og 100 meter nordover; rød stjerne.
  3. Også her var det veiing med hensyn på høyden over 2000 meter som gjorde størst utslag. Punktet hoppet over Semelholstinden, og landet nesten nede ved bredden av Semelholstjørni. Koordinatene er 466100 og 6823050, vist med lilla stjerne på kartutsnittet.

Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker