TIMETER'N - Revidert målemetode


Måleturen på Visbretinden, N gikk etter forholdene bra. Men jeg innså tidlig at laservater ikke hadde så mye i fjellet å gjøre. Derfor er det nødvendig å revidere målemetoden noe, slik at utstyret som brukes blir mer robust og væruavhengig.


Metode
Denne endringen kommer som et supplement til opprinnelig metode, så du bør kjenne bakgrunnen før du leser videre. Klikk her for å lese opprinnelig tekst.

Metoden må endres av to grunner:
  1. For svakt lys av laservateret. Bortimot umulig å se hvor strålen treffer i vanlig dagslys. Mulig at dette problemet er størst for slikt billig skrap som jeg brukte, men jeg mistenker at problemet er mer generelt enn som så.
  2. Batteriene i laservateret sviktet pga. kulde. Her kan også årsaken være at jeg brukte noe billig skrap...
Etter dette bestemte jeg meg for å justere metoden og droppe hele laservateret.

Forenklet utstyr
Laservater kuttes ut, og erstattes med helt vanlig vater. Slike får du tak i for en rimelig penge i de fleste byggevarebutikker. Satser på miniutgaven (15-20cm), da disse er enklest å håndtere og transportere. Øvrig utstyr er som før; vinkel og målestav, kanskje supplert med målebånd.

Revidert metode
Metoden går nå ut på å sikte langs overkant av vinkelen. Først brukes vater til å gjøre vinkelens blad helt horisontalt, så siktes det langs vinkelens overside mot et punkt i terrenget. Her kan det lett bli store unøyaktigheter, særlig på lange siktelinjer. Er siktelinjen litt ute av vater kan resultatet bli flere centimeter feil på ett enkelt sikt. Derfor bør men holde vateret langs vinkelens underside under hele målingen, og gløtte på libella flere ganger underveis. Videre må hele måleserien gjøres minst to ganger for å kvalitetsikre resultatet. Er det store avvik mellom målingene må det hele gjentas enda flere ganger. På bratte topper med korte siktelinjer blir som regel målingen pålitelig, forutsatt at man konsentrerer seg om å gjøre alt riktig. På slake topper er saken en annen, der er metoden ubrukelig (f.eks. Munken).

Alternativ metode med målebånd kan brukes som før. Dette er mest aktuelt for topper som "stuper" bratt ned mot skardet, helst loddrett.

Resultater
Resultater av målingene blir presentert på RESULTATSIDEN, samt i egne artikler fra hver måletur.
Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker