TIMETER'N - RESULTATSIDEN


Tabellen nedenfor viser alle resultater som er oppnådd gjennom dette prosjektet. Har du et nøyaktig måleresultat som skal inn på lista? Send en e-post til antispam_tera@nfo2000m.no (ta bort antispam_).
Navn Høyde Primærf.Dato Utført av
Austnubben, NØ-1 2035 m 17 m* 16.09.2006 T. Eraker
Galdebergtinden, Ø 2060 m 6 - 7 m*22.07.2006 T. Eraker
Memurutinden, V-0 2200 m 15 m* 29.07.2005 T. Eraker
Memurutinden, Store, midttoppen 2365 m 10-15 m*29.07.2005 T. Eraker
Memuruoksle 2264 m 12 m* 29.07.2005 T. Eraker
Glittertindoksle, V, sørtoppen 2245 m 15 m* 27.07.2005 T. Eraker
Storgjuvtinden, Ø-1 2320 m 12 m* 23.07.2005 T. Eraker
Semelholstinden, NV 2100 m 11,5 m 18.07.2005 T. Eraker
Leirungskampen, N-2 2072 m 15-20 m 21.07.2004 T. Eraker
Leirungskampen, N-1 2070 m 12,9 m 21.07.2004 T. Eraker
Midtronden, V, midttoppen 2058 m 6,7 m 13.09.2003 K. A. Ekeberg
Midtronden, V, østtoppen 2057 m 10,3 m 13.09.2003 K. A. Ekeberg
Visbretinden, S for N-1 2050 m 5,4 m 20.08.2003 T. Eraker
Visbretinden, N-1 2050 m 10,9 m 20.08.2003 T. Eraker
Visbretinden, N-2 2020 m 10,1 m 20.08.2003 T. Eraker
Visbretinden, N for N-2 2000 m 5 - 6 m 20.08.2003 T. Eraker

* Barometermåling, evt. kroppshøydemåling.

Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker