TIMETER'N - Kartlegging av topper


Denne siden benyttes for å kartlegge alle "aksepterte", "nye" og "mulige" topper over 2000 meter med primærfaktor omtrent 10 meter. Hensikten er å få alt opp på bordet, slik at vi kan få målt dem og bekreftet/avkreftet dem. Topper som blir bekreftet går automatisk inn på tindelista, og målet er å få laget en endelig liste over topper over 2000 meter med primærfaktor over/lik 10 meter. Toppene presenteres med bilder, kartutsnitt og noen data på høyde, primærfaktor og posisjon. Bilder er i noen grad hentet fra en tråd på fjellforum.net, og kart gjengis med tillatelse fra Statens Kartverk.


Dovrefjell
Rondane
 1. Vinjeronden, N
 2. Midtronden, V, østtoppen
 3. Storsmeden, N
Jostedalsbreen
Skjåkfjella
 1. Hestbrepiggen, Nestnørdre
Reinheimen
Jotunheimen

Vest-Jotunheimen
 1. Austanbottinden, S-2
 2. Midtmaradalstinden, N-2
Smørstabbområdet
 1. Kalven, V
 2. Storebjørn, N-2
 3. Skeii, Ø
 4. Saksi, N
 5. Storebjørn, N-1
Urdanosområdet
 1. Sagi, M
 2. Sagi, N-2
Høgevaglområdet
Galdhøområdet
 1. Skardstinden, SØ
 2. Portpiggen
 3. Lindbergtinden, V-1
 4. Tverråtinden, V-2
Urdadalsområdet
 1. Visbretinden, N-1
 2. Visbretinden, N-2
 3. Heillstugutinden, Store, N-1 for..
 4. Heillstugutinden, Store, N-2 for..
Slettmarkområdet
 1. Slettmarkhøi, N-2
 2. Mesmogtinden, N
 3. Langedalstinden, S-1
 4. Langedalstinden, S-2
Glittertindområdet
 1. Trollsteinhøe, NØ
Memuruområdet
 1. Memurutinden, Store, midttoppen
 2. Veobreahesten, Ø
Tjørnholsområdet
 1. Eggi, S
 2. Skarvflyløyfttinden, SØ-1
 3. Skarvflyløyfttinden, SØ-2
 4. Skarvflytinden, S for M
 5. Skarvflyløyfttinden, SV-1
 6. Leirungstinden, M
 7. Tjørnholstinden, NV
 8. Tjørnholstinden, NØ
 9. Skarvflytinden, MN-1
 10. Skarvflytinden, MN-2
Kalvehøgdområdet
 1. Kalvehøgdi, V-3
 2. Leirungskampen, N-1
 3. Leirungskampen, N-2
Kvitingskjølen
Nautgardsområdet
 1. Austnubben, NØ-1
 2. Austnubben, NØ-2
 3. Vestnubben

Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker