TIMETER'N 13.09.2003 - Midtronden, V


De tre taggene på Midtronden, V er kontrollert. Målinger ble utført av Kjell Arild Ekeberg i september 2003, og nedenfor kan du lese hans erfaringer og resultater. Jeg har supplert med et bilde tatt av Espen M. Andersen.


Målinger på Midtrondens vesttopp, av Kjell Arild Ekeberg


Den "godkjente" toppen. Østre i bakgrunnen.
© Espen M. Andersen
Lørdag 13. september 2003 ble benyttet til å måle primærfaktor på toppene ved Midtronden V. Været var strålende og turen gikk fra Dørålseter opp ryggen til bandet mellom Midtronden V og Digerronden. Vel opp på Midtronden V oppdaget jeg at "toppen" bestod av en samling med tre topper. Dette hadde jeg ikke lagt merke til på tidligere turer over toppen. Det er rart hvorden ting endres i forhold til hvilket fokus man har. Målingene ble gjennomført med laservater og målestav (angitt som opprinnelig metode). Men helt uproblematisk var det ikke. Det første jeg måtte gjøre var å bestemme utgangspunktet for målingene dvs. det eksakte topp-punkt og bunn-punkt. Hvilken stein skulle benyttes som utgangspunkt. Løs stein som lå urolig måtte ekskluderes, men hva var egentlig "fast fjell" og hvor var overgangen mellom toppen og varden. Etter en del vurderinger ble utgangspunktet bestemt, men nye problemer dukket opp. I klarvær og delvis solskinn var laserstrålen nesten umulig å oppdage. Siktene måtte være svært korte og arbeidet var derfor tidkrevene. Jeg tillot meg også å improvisere litt ved enkelte sikt. Jeg la målestaven horisontalt med vateret oppå målestaven (vaterstang-prinsippet) og leste av høydeforskjellen med medbrakt tommestokk. Dette fungerte tilfredsstillende. Mine erfaringer fra målingene er følgende:

Skisse med måleresultater.
© Kjell Arild Ekeberg
På tross av noe vanskeligheter fikk jeg gjort de målingene jeg skulle. Resultatene finnes under TIMETER'N - RESULTATSIDEN. Jeg gjennomførte målingene kun en gang og de er derfor beheftet med en viss usikkerhet. Men i følge mine målinger er det to topper på Midtronden V med primærfaktor over 10 meter.Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker