Prosjekter


Her kommer informasjon om egne og andres prosjekter innenfor temaet "Norske fjelltopper over 2000 meter". Har du et prosjekt gående? Send meg en e-post på antispam_tera@nfo2000m.no (ta bort antispam_).TI-METER'N

Sommeren 2003 gikk startskuddet for dette prosjektet. Hensikten er å etablere ei endelig og korrekt liste over 2000-meterstopper, med primærfaktor over 10 meter. Målingene konsentreres om primærfaktoren, da denne er lett å måle. Samtidig har vi rimelig god kontroll på hvor 2000m-grensa går, slik at vi vet om toppene er over/under denne. Målingene ble først planlagt utført med målestav, vinkel og laservater, supplert med målebånd. Etter første måletur ble utstyret forenklet og mer tilpasset de rådende forhold i fjellet.FJELLFLORA

På vei mot toppen er motivasjonen på topp, og man legger ikke merke til så mye annet enn avstand/høyde mot målet. På returen er derimot målet nådd, og motivasjonen reduseres. Da gjelder det å finne noe annet å være opptatt av. Jeg pleier å studere floraen, og vil i tiden fremover forsøke å bygge opp en egen fjellflora her på nfo2000m.no. Bøker om emnet er ofte enten mangelfulle eller for detaljerte. Jeg tenker meg en kortfattet beskrivelse sammen med bilder av plantene i sitt rette miljø. Se hva som skjer utover vinteren...

Utsatt på ubestemt tid.
Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker