Opplev Jotunheimen på CD-ROM


Jeg har testet Kartverkets nye informasjonsprodukt, ”Opplev Jotunheimen” på CD-ROM. Min vurdering gjøres fra et tinderanglerperspektiv, i tråd med intensjonen bak nettstedet ”Norske fjelltopper over 2000 meter”. Målet er å finne ut hvilken nytteverdi produktet kan ha for oss tinderanglere.

Digitale kart
Kart i digitalt format er en stor fordel når man skal på tur i grenseområdet mellom to (eller fire) kart. I stedet for å ha med seg to (fire) kart kan man skrive ut*** et kartutsnitt som dekker det aktuelle området. I tillegg er det mulig å plotte inn ruta hjemme i stua, og få den med på utskriften***. Dermed kan programmet være et nyttig verktøy ved planlegging av sesongens turer.

Dekningsområde
Kartet i målestokk 1:50.000 består av en lang rekke kart fra M711-serien. Det dekker hele Jotunheimen, samt deler av Rondane og Skjåkfjella/Breheimen. Alle toppene i Jotunheimen og Rondane er dekket, samt Holåtindan og Hestbrepiggan.
Kartet i målestokk 1:250.000 dekker et enda større område, men har begrenset nytteverd ved planlegging av (topp-)turer.

Kart og høydeprofiler
1:50.000-kartet på denne CD-ROM’en er ikke 100% digitalt. I virkeligheten er det et stort flatt bilde, tilknyttet et todimensjonalt koordinatsystem. Dermed er alle målte avstander horisontale, som om man måler på et papirkart. Høydedata finnes bare for de merkede rutene. Her får man imidlertid ut høydeprofiler og estimert tidsforbruk.

Begrenset nytteverdi
Konsekvensen er at kartet får noe begrenset nyteverdi for oss tinderanglere. Vi beveger oss svært ofte utenfor allfarvei, og høydemetrene er av stor betydning under planleggingen av turer. Informasjon om de merkede rutene er kjekt å ha, men da mest for å estimere tidsforbruk på transportetappene før og etter selve toppturen.

Fremtidens kart
Det vi ønsker oss for fremtiden er et tredimensjonalt kart, dvs. et kart der høydekurvene er direkte knyttet til høydedata. Da blir det mulig å ta ut høydeprofiler for enhver tur innenfor kartets dekningsområde. Dette er desverre ikke mulig på dagens utgave av ”Opplev Jotunheimen”.

Mengder av informasjon
Plata inneholder også mye annen informasjon, ut over selve kartene. Blant annet finnes det to animasjoner, én fra Utladalen og én Galdhøpiggen og området omkring. Artige innslag, men de kunne gjerne vært lengre og bildekvaliteten kunne ha vært bedre. Videre finnes det informasjon om forskjellige temaer, f.eks. overnattingssteder, verneområder, toppturer, mm. Mye nyttig bakgrunnsinformasjon om Jotunheimen.

Toppturer
Temaet toppturer inneholder rutebeskrivelser for 68 topper, basert på bøkene til Erik W. Thommessen. Man har beskrevet et utvalg av ”lette” topper som de fleste kan komme seg opp på uten vesentlig utstyrsbehov. Det sier seg selv at nytteverdien av dette temaet er liten for oss tinderanglere. Ifølge Røynes liste er det 255 topper over 2000 meter i Jotunheimen, så temaet dekker bare litt over ¼ av disse.

GPS
Det skal også være mulig å overføre koordinater mellom program og GPS-mottaker. Dette er selvsagt nyttig for alle som benytter slikt utstyr, ved at ruta plottes inn på kartet og senere overføres til GPS’en (eller omvendt). Jeg har ikke GPS-mottaker, og har dermed ikke fått testet denne funksjonen.

Konklusjon
Konklusjonen totalt sett blir at dette er en CD-ROM som er kjekk å ha ved planlegging av turer. Den jevne fotturist som går fra hytte til hytte på merket sti vil ha stor nytte av den, og dette er nok hovedmålgruppen fra Kartverkets side. Vi tinderanglere er mest interessert i muligheten til å skrive ut aktuelle kartutsnitt, eventuelt med planlagt rute inntegnet. I tillegg er det nyttig å kunne overføre ruta direkte inn på eventuell GPS-mottaker.

Pris
”Opplev Jotunheimen” på CD-ROM koster kr. 465,- (495,-) på DNT’s Fjellmarked (14.12.2002).

CD-ROM’en inneholder bare 183MB, mens kapasiteten på slike plater er ca. 650MB. Dermed skulle det være rikelig med plass for utvidelser og forbedringer til neste utgave av ”Opplev Jotunheimen”. Vi venter i spenning...

Mer informasjon på Kartverkets internettsider, www.statkart.no. Pressemeldingen ved utgivelsen finner du her: Jotun-CD.doc (MS Word-format).*** PC’ene i de fleste norske hjem er utstyrt med blekkskrivere, og blekket er IKKE vannfast. Dette medfører en risiko for at kartet viskes ut når du trenger det mest... Sørg derfor for at slike kartutskrifter alltid beskyttes mot vann. Langturer bør ikke baseres på kartutskrifter fra blekkskrivere. Om du ikke har tilgang til fargelaser bør du alltid ha med deg et sett med orginale kart.

Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker