Lister over toppene


Her ligger den komplette lista over alle de 300 toppene over 2000 meter på det norske fastlandet. Denne kan være til god hjelp dersom du er en "toppsamler". Lista ble opprinnelig utarbeidet av Eivind Røyne, og utgitt på papir i 1985 ("Fjell i Norge over 1800 meter"). Vinteren 1996-1997 ble den bearbeidet av Torgeir Eraker, der det ble lagt inn koordinater på alle 300 topper. Koordinater ble deretter kvalitetssikret av Pål V. Schage i NTK. Navn i disse listene er bare delvis oppdatert etter nyere navnevedtak.

Alle toppene er registrert med: Du kan laste ned lista i ulike utgaver ved å klikke på filnavnene nedenfor.Disse listene har MS Excel-format:
2000m_felles.xls
Liste påført tilleggstopper og kandidattopper, totalt 379 topper/punkter pr. 17.04.2005. NB! Under bearbeidelse! Har du ikke programmet MS Excel kan du likevel se den ved å klikke her.
2000m_presentasjon.xls
I denne lista er toppene sortert etter høyde og presentert på 5 A4-sider med overskrifter, sidetall m.m
2000m_omraader.xls
Her finner du toppene organisert på samme måte som bak "Oversikt" i midtre ramme.
2000m_omraader_kryss.xls
Samme liste som over, men med avkryssningsruter for hver topp. Nyttig for toppsamlere..
2000m_data.xls
Her ligger alle dataene i ei lang liste som du selv kan redigere, og dermed organisere toppene etter ønskede kriterier (f.eks. kart, primærfaktor osv.). Komplette UTM-koordinater i sone 32 (EUREF89/WGS84). Nå også med sekundærfaktor.
2000m_lokal.xls
Samme liste som over, men med lokale koordinater som passer hvert enkelt kart (UTM Sone 32, men uten de første sifrene). Disse er litt raskere å bruke når en skal finne frem på kartet.


Her ligger lista i Notepad-format:
2000m_text.txt
I denne lista er toppene sortert etter høyde, på samme måte som i den øverste MS Excel-lista. Tiltenkt dem som ikke har MS Excel eller andre programmer som håndterer xls-filer.
2000m_text_231.txt
Dette er siste utgave av lista over topper med primærfaktor over 30 meter. Den har vokst fra 230 til 231 topper i der siste, og i denne lista er toppene sortert etter navn. Turguidene til Thommessen bruker en (merkelig) blanding av denne og Burchardts liste.


Tilleggslista:
2000m_tilleggslista_HHT.xls
Her finner du ei liste på 25 topper med primærfaktor over 10 meter som ikke er med i Røynes liste. Den ble opprinnelig utarbeidet av Ivar Helleberg og Jan-Erik Langen i Hamar og Hedemarken Turistforening. Jeg har redigert den litt, og den presenteres her i MS Excel-format.
2000m_text_tilleggslista_HHT.txt
Samme liste som over, men i Notepad-format.

2000m_HHT.xls
Dette er den orginale lista fra Hamar og Hedemarken Turistforening, med alle de 325 toppene. Den presenteres her i MS Excel-format.


Kandidatlista:
2000m_kandidater.xls
Denne lista finnes kun i MS Excel-format, og inneholder topper som ikke er registrert i tilleggslista. Jeg registrerer topper på denne lista etterhvert som jeg oppdager dem, eller får melding om dem fra andre. Når måling av primærfaktor er gjennomført blir de eventuelt overført til tilleggslista.


Listene må oppdateres ofte for å være riktige til enhver tid. Derfor setter jeg stor pris på tilbakemelding om eventuelle feil i listene.

Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker