JOTUNHEIMEN
KALVEHØGDOMRÅDETVestre Kalvehøgdi og Leirungskampen.
Bare 3 av de 10 toppene i dette området ligger inne i Jotunheimen nasjonalpark (3 andre ligger på grensa). Parken ble opprettet i 1980, hele 160 år etter at området ble "oppdaget". Kalvehøgdi ble første gang offisielt besøkt i 1820, av Jotunheimens "oppdagere", Boeck og Keilhau. Området er fortsatt ganske urørt. Det er ingen hytter her, men det er jo ikke langt til verken Torfinnsbu eller Bygdinsheim. Nærmeste regulerte vann er Bygdin, som avgrenser området i sør. Alle toppene unntatt Leirungskampen er lett tilgjengelige på ski fra Valdresflyi gjennom hele mai og antagelig langt utover i juni. De to "ski"-toppene som ligger lengst unna rv.51 er Vestre Kalvehøgdi og Kalveholotind, N. Disse ligger begge ca. 10 kilometer unna Valdresflyi i luftlinje. Vandrerhjemmet ved Fisketjerni er et naturlig utgangspunkt for turer i området, særlig for skiturer. Da starter en på nesten 1400 meters høyde, noe som gjør turen lettere enn å gå fra f.eks. Bygdin. Sommerstid lønner det seg å ta "M/b Bitihorn" til Torfinnsbu hvis man skal på tur mot de vestligste toppene.

Gangbru over Leirungsåi.
Utsikten fra Kalvehøgdi er herlig. Man får god oversikt over Leirungsbotn og fjellene i Tjørnhols- området og Slettmarksområdet. Når det gjelder vegetasjonen, så varierer denne mye i området. Nede på Valdresflyi er viddene grønne og fine, mens de høyere områdene består av mye stein og grus. Det siste er særlig merkbart like under Rasletinden, der hele området er dekket av finere masser. På Kalvehøgdi er det litt annerledes, med hovedsaklig grovere masser. Det er generelt lite planteliv i de høyeste områdene. Store helårs snøfenner er også til hinder for dette. Av dyreliv finnes både "tamme" og ville arter. Med "tamme" mener jeg tamreinen som beiter i området. Jeg har ikke sett noen slike der enda, men det var tydelige spor i snøen på Valdresflyi 17.mai 1999. Av det ville slaget har jeg sett fjellvåk, ravn og hare, men ikke noen farligere arter.. (bortsett fra enorme mengder mygg på myrene på Valdresflyi).


For ytterligere opplysninger og ruteforslag anbefaler jeg boka "Turguide for fjellene mellom Bygdin og Gjende" av Erik W. Thommessen og Gunnar Vigerust. Dette er en ok turguide til de fleste 2000m-toppene i dette området. Utgitt gjennom Valdres Forlag (ISBN 82-7562-022-8).Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker