RONDANERondgubben ved kai.
Alle de ti toppene i Rondane ligger innenfor Rondane Nasjonalpark, som ble opprettet i 1962. Området med topper over 2000 meter utgjør bare en liten del av parken, ca. 7x10 kilometer. Sentralt i området ligger Rondvatnet som et naturlig midtpunkt. Her tøffer den gamle tresnekka "Rondgubben" fram og tilbake med turister. En fin service for dem som ikke orker å gå hele vegen til Rondslottet. Den er også et godt alternativ for folk som skal nordover, for da slipper man unna de fem hundre høydemetrene over Rondhalsen. Det er bratte fjellsider på begge sider av Rondvatnet, så det går ikke an å gå langs strandkanten.
Utgangspunkt for mine turer i Rondane har vært Rondvassbu i sør og Dørålseter i nord. Rondvassbu passer

Styggehøkollen øst for Dørålseter.
glimrende for turer til toppene både øst og vest for Rondvatnet. Dette er det tydeligvis mange som har oppdaget før meg. Hovedstiene i området er så nedtråkket at de ligner rene grusveier i landskapet. Disse vil nok neppe gro til igjen, siden vegetasjonen er karrig og turismen bare øker. Det går en grusveg inn til Rondvassbu, men denne er stenget med bom på nasjonalparkgrensa. De siste seks kilometrene inn til hytta egner seg godt for sykling, da det ikke er noen særlig stigning på vegen. Mange av toppene ser ut som perfekte kjegler fra Rondvassbu, mens de på baksiden ender i høye stup. Dette gjelder særlig Storronden, der jeg ble skikkelig overrasket da jeg kom på toppen. På østsiden har isen en gang i tiden gravd ut en kolossal botn, på samme måte som mange andre steder i Rondane. Vest for Rondvatnet, i Smiubelgin har isen vært ekstra aktiv. Her står der kun igjen noen smale rygger, sammen med toppene Trolltinden, Storsmeden og Veslesmeden.

Dørålseter med de fire toppene i bakgrunnen.
Dørålseter er et fint utgangspunkt for turer til de fire nordligste toppene i Rondane. Sommerstid kan man kjøre bil helt inn hit mot å betale en liten bomavgift.. Like ved ligger det flotte dødisområdet "Skranglehaugan", som kanskje er det beste området av dette slaget her til lands. Da isen trakk seg tilbake lå det igjen store isblokker nede i morenemassene. Isen smeltet og grusen sank sammen og dannet digre groper i landskapet. Et spennende område for alle som er litt interessert i geologisk historie. Fra Dørålseter går det T-merket sti over Høgronden til Bjørnhollia. Høgronden er forresten også den østligste toppen over 2000 meter i Norge.


For ytterligere opplysninger og ruteforslag anbefaler jeg boka "Fra Rondslottet til Lodalskåpa" av Erik W. Thommessen, Tor Harald Skogheim m.fl. Dette er en grei turguide til 2000m-toppene utenfor Jotunheimen. Utgitt gjennom Valdres Forlag, ISBN 82-7562-037-6.Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker