Avgrensning av områdene


De 12 toppene på Dovrefjell ligger forholdsvis konsentrert innenfor et område på 5 x 8 km, med Larstinden, N (Larseggen) i nord og Skredahøin i sør. Lengst øst ligger Snøhetta, Stortoppen, og lengst vest; Svånåtinden, N.I Rondane ligger alle de 10 toppene innenfor Rondane nasjonalpark. Området med topper over 2000 meter er på 10 x 8 km, og har Rondvatnet som det absolutte midtpunkt.Jostedalsbreen finner vi to fjelltopper over 2000 meter; Lodalskåpa og Brenibba. Disse ligger inne på breen, og avstanden mellom dem er ca. 3 km i luftlinje.Skjåkfjella avgrenses av rv.55 Sognefjellet i sør og rv.15 Strynefjellet i nord. Tverrådalskyrkja er den vestligste toppen i dette området, som inneholder 20 topper over 2000 meter.Reinheimen er et fjellområde som ligger nord for Strynefjellsvegen (rv.15) og sørvest for Dovrefjell, langs kommunegrensa mellom Lesja og Skjåk. Området inneholder bare en topp over 2000 meter, Gråhøe eller Løyfthøin, V.Det absolutt største området er Jotunheimen, med sine 255 topper over 2000 meter. Avgensningene følger rv.51 Valdresflya, rv.15 til Lom, rv.55 Sognefjellet, bomvegen Årdal-Turtagrø, rv.53 Årdal-Tyin og E16 gjennom Valdres. Siden området er så stort fant jeg det hensiktsmessig å dele det opp i 13 deler. Jeg har laget mine egne avgrensninger, der hovedregelen er at områdets grenser går i dalfører og navn bestemmes av en topp eller ei tinderekke sentralt i området. Rekkefølgen går primært fra vest mot øst, og sekundært fra nord mot sør. Grensene er opplistet med start i nord / nordvest og deretter mot klokka rundt området.
 1. Vest-Jotunheimen: Hurrungane + Fanaråken og Steindalsnosi
 2. Smørstabbområdet: rv.55, vetle Utladalen, Storutladalen, Gravdalen og Leirdalen
 3. Urdanosområdet: Utladalen, Morka-Koldedalen, Koldedalen, rv.252, Vesleådalen og Rauddalen
 4. Høgevaglområdet: Gravdalen, Rauddalen, Vesleådalen, Storådalen og langs stien til Leirvassbu
 5. Galdhøområdet: rv.55, Leirdalen, Kyrkjeglupen og Visdalen.
 6. Urdadalsområdet: Visdalen, Kyrkjeglupen, stien Leirvassbu-Gjendebu, Gjende, Memurudalen, vestre Memurubre og Heillstugubreen.
 7. Slettmarksområdet: Vesleådalen, Bygdin, Torfinnsdalen og Svartdalen.
 8. Glittertindområdet: Visdalen, stien Spiterstulen-Glitterheim over Skautflya, Veodalen, Smådalen og Gokerdalen.
 9. Memuruområdet: Visdalen, Heillstugubreen, vestre Memurubre, Memurudalen, Gjende, stien Gjendesheim-Glitterheim via Tjørnholet, og stien Glitterheim-Spiterstulen over Skautflya.
 10. Tjørnholsområdet: Gjende, Svartdalen og Leirungsdalen.
 11. Kalvehøgdområdet: Leirungsdalen, Torfinnsdalen, Bygdin og rv.51.
 12. Kvitingskjølen: rv.15, Meadalen, Smådalen og Tesse.
 13. Nautgardsområdet: Veodalen, stien Glitterheim-Gjendesheim via Tjørnholet, rv.51 og Veogjelet.

Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker