Stornubben, NØ-2[tilbake]


Data:
Kilde Espen M. Andersen
Plassering Nautgardsområdet
Posisjon ca. Ø490500/N6833700
Høyde ca. 2030 m (barometermålt)
Primærfaktor 10-15 m (barometermålt)Kart gjengitt med tillatelse fra Statens Kartverk.
© Espen M. Andersen

Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker