Skarvflyløyfttinden, SV-1[tilbake]


Data:
Kilde Kim Dahlen
Plassering Tjørnholsområdet
Posisjon ca. Ø478800/N6810050
Høyde ca. 2200 m
Primærfaktor ca. 10 mKart gjengitt med tillatelse fra Statens Kartverk.
© Kim Dahlen

Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker