Slettmarkhøi, N-2[tilbake]


Data:
Kilde Espen M. Andersen
Plassering Slettmarkområdet
Posisjon ca. Ø461500/N6830300
Høyde ca. 2070 m (barometermålt)
Primærfaktor ca. 10 m (barometermålt)Kart gjengitt med tillatelse fra Statens Kartverk.
© Espen M. Andersen

Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker