Portpiggen[tilbake]


Data:
Kilde Torgeir Eraker
Plassering Galdhøområdet
Posisjon ca. Ø463350/N6834050
Høyde ca. 2250 m
Primærfaktor 10-15 m (barometermålt)



Kart gjengitt med tillatelse fra Statens Kartverk.




© Torgeir Eraker





Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker