Storebjørn, N-1[tilbake]


Data:
Kilde Torgeir Eraker
Plassering Smørstabbområdet
Posisjon ca. Ø454100/N6824350
Høyde ca. 2170 m
Primærfaktor ca. 10 m (barometermålt)Kart gjengitt med tillatelse fra Statens Kartverk.
© Espen M. Andersen© Torgeir Eraker

Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker