Kalven, V[tilbake]


Data:
Kilde Espen M. Andersen
Plassering Smørstabbområdet
Posisjon ca. Ø452300/N6824800
Høyde ca. 2033 m
Primærfaktor 15 m (barometermålt)Kart gjengitt med tillatelse fra Statens Kartverk.
© Espen M. Andersen© Espen M. Andersen

Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker