Midtronden, V, østtoppen[tilbake]


Data:
Kilde HHT
Plassering Rondane
Posisjon ca. Ø545150/N6868400
Høyde 2057 m
Primærfaktor 10 m (bekreftet KAE)Kart gjengitt med tillatelse fra Statens Kartverk.
© Espen M. Andersen

Disse sidene er skrevet av:
Torgeir Eraker